Välkommen till O.ME.P.S!

 

 

Interconsult Sverige AB är representant för O.ME.P.S. bulkfordon i Sverige.

Interconsult Sverige AB har efter nystarten i augusti 2016 koncentrerat nyproduktionen till "Miljöfordon". Alltså slamsugare, spolbilar och släpfordon för flytande avfall.

Nu breddas produktprogrammet till att även omfatta bulkfordon med tankar i aluminium, för transport av pulverformiga och granulerade ämnen. Detta genom att Interconsult blivit representant i Sverige för den Italienska bulkfordonstillverkaren O.ME.P.S. Srl.

O.ME.P.S. är ett familjeföretag med ett brett produktprogram av fastliggande och tippande bulktankar, med volym och utförande anpassade för aktuell transport. Hela produktionsflödet från konstruktion, tanktillverkning, utrustning och lackering sker i egen regi, samlat i egna lokaler.

Den övervägande delen av produktionen exporteras. Man har lång vana att anpassa fordonen till vägbestämmelser i aktuellt land.

O.ME.P.S. har varit aktiva i Finland några år och där är man nu marknadsledare.

Interconsults långa erfarenhet av bulkfordon, parat med O.ME.P.S. styrkor har förutsättningar för bli en lyckad kombination. Interconsult kommer att lagerhålla reservdelar, samt serva och reparera i Falkenberg.

Ett 15-tal enheter har redan sålts i Sverige. De första fordonen kommer att levereras till kund och tas i drift före Jul.

För mer information se www.omeps.it eller kontakta Interconsult, Håkan Bengtsson, 070-5765812

 

 

 

 

 

 

Nyligen levererade fordon

Bulk och Last i MellanSverige AB

O.ME.P.S. CMA22

Levererad: 2019-11-20

Broddetorps Åkeri AB

O.ME.P.S. CS35 Krokramstank

Levererad: 2019-11-11

Thunbergs Bulktransporter AB

O.ME.P.S. FT38F

Levererad: 2019-10-01

KONTAKT

InterConsult Sverige AB
Badhusvägen 56
S-311 32 Falkenberg Sweden

Telefon:
0346 - 293 02

E-post: 
hakan.bengtsson@interconsult.se

 

Facebook   Linked in

Interconsult

NYHETER

2017-12-05

OMEPS